VIE
Location Số 23, Dốc 177, Phố Ní, Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội...

Chào buổi sáng Hi

Chúng tôi sẽ trả đồ cho bạn tại bàn: T201

Bill Gọi thanh toán
Waiter Gọi nhân viên
Feedback Đánh giá