Cách ẩn bạn bè trên Facebook mới nhất 2022

Cách ẩn bạn bè trên Facebook mới nhất 2022

Thông thường ở thiết lập mặc định toàn bộ thông tin danh sách bạn bè trên Facebook của bạn sẽ ở chế độ công khai, bất kỳ ai cũng có thể xem. Tuy nhiên có một cách ẩn bạn bè trên Facebook mà bạn có