Format USB BOOT phân vùng ẩn bằng BootICE

Cách mà mình đã Format USB Boot chứa phân vùng ấn một cách đơn giản chắc hẳn các bạn đang tìm kiếm. Khi các bạn tạo USB BOOT thường sẽ tạo ra 2 phân vùng. Một phân vùng chưa dữ liệu dùng để Boot như