Cách sao lưu danh bạ vào Gmail trên iPhone

Chắc hẳn người dùng IOS hay iPhone nói riêng không còn xa lạ với việc thêm danh bạ vào iPhone. Vậy với số lượng số điện thoại lưu trên iPhone của các bạn nhiều như vậy thì làm thế nào để các bạn có thể

Cách lưu số điện thoại vào Danh bạ trên iPhone

Khi bạn thấy một số điện thoại gọi đến mà bạn không nhận ra, rất có thể bạn sẽ không trả lời. Nhưng có những lúc người gọi đó hóa ra là người mà bạn biết, có thể gọi từ một số mới? Hoặc có lẽ đó