Hướng dẫn kiếm Bitcoin, Ether trên Nexo.io

Hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn thêm 1 kênh để gia tăng lượng Bitcoin hay Ether của các bạn một cách thụ động đơn giản như kiểu bạn cầm tiền của mình đi gửi ngân hàng và nhận lãi. Điều khác biệt