Hướng dẫn chơi Futures sàn Binance

“Futures” hay còn gọi là hợp đồng tương lai hiểu nôm la đó là “hợp đồng tương lai” :D. Cách chơi khá đơn giản bạn chỉ cần kỳ vọng xem crypto nào lên hoặc xuống thì mình vào lệnh short hoặc long mà thôi. Ở