Cách sao lưu danh bạ vào Gmail trên iPhone

Chắc hẳn người dùng IOS hay iPhone nói riêng không còn xa lạ với việc thêm danh bạ vào iPhone. Vậy với số lượng số điện thoại lưu trên iPhone của các bạn nhiều như vậy thì làm thế nào để các bạn có thể