Cách in hàng loạt trong Mail Merge trong Word

Đối với dân văn phòng chắc hẳn chức năng Mail Merge hay còn gọi là soạn thư hàng loạt trong Microsoft Word hầu hết đều phải sử dụng qua chức năng này. Tuy nhiên ngoài chức năng gửi mail hàng loạt thì còn có chức