Hướng dẫn rút tiền từ Paypal về ngân hàng

Để viết được bài này mình đã tạo 2 tài khoản rồi chuyển tiền sang để làm demo rút tiền về cho các bạn.Trước hết khi đăng ký Paypal bạn phải viết đúng tên để khi rút tiền về đỡ mất 60k oan.Khi các bạn