Cách biến điện thoại thành webcam cho máy tính

Với một chiếc điện thoại các bạn hoàn toàn có thể làm chiếc điện thoại trở thành webcam khi cần thiết. Nếu bạn đang có một chiếc máy tính để bàn chưa có webcam hoặc một chiếc laptop hỏng camera trước. Đặc biêt thời gian