Google Adsense ngừng thanh toán Western Union từ 2021

Hôm nay mình có lướt qua thăm tài khoản Adsense của mình và thấy một thông bao bất ngờ là Google Adsense thông báo ngừng thanh toán WU từ đầu năm 2021. Cụ thể như hình dưới Khá là bất ngờ khi từ đầu năm